Your Shopping Cart is empty.
{{ (item.variation.media ? item.variation.media.alt_translations : item.product.cover_media.alt_translations) | translateModel }} {{ (item.variation.media
          ? item.variation.media.alt_translations
          : item.product.cover_media.alt_translations) | translateModel
        }}
{{ 'product.bundled_products.label' | translate }}
{{ 'product.bundle_group_products.label' | translate }}
{{ 'product.gift.label' | translate }}
{{ 'product.addon_products.label' | translate }}
{{item.product.title_translations|translateModel}}
{{ field.name_translations | translateModel }}
 • {{ childProduct.title_translations | translateModel }}

  {{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}

 • {{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childProductName }} x {{ selectedChildProduct.quantity || 1 }}

  {{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childVariationName }}

{{item.variation.name}}
{{item.quantity}}x NT$0 {{ item.unit_point }} Point
{{addonItem.product.cover_media.alt_translations | translateModel}}
{{ 'product.addon_products.label' | translate }}
{{addonItem.product.title_translations|translateModel}}
{{addonItem.quantity}}x {{ mainConfig.merchantData.base_currency.alternate_symbol + "0" }}

     最 新 消 息     

     商 品 總 覽     

     保 養 哲 學     

 

新年不可或缺的極品開運香!
從馥郁空間開始,迎接全方位富裕人生!

揮別兵荒馬亂的 2021,農曆年也由敦厚的牛年轉為張揚熱烈的虎年,在世界重新運行起來的同時,我們當然也得來場全方面的除舊佈新!選擇一款合適的家居香氛就是一種「低成本」、「高收穫」的生活改造方式,僅僅是在居家生活中加入一絲香氣,便能在無形中改善桃花與財運 ⋯⋯(more)

 

「愛自己」不該只是一個口號:
當你成為自己想要的樣子時,才能讓愛自己變得自然而然

我們似乎生來就具備愛人的能力,那是人與人之間的連結與羈絆,但我們往往容易因為這樣的「與生俱來」,在不知不覺中遺忘自己的感受。因為渴求同等的愛意,於是處處退讓;因為害怕失去,所以逐漸變得小心翼翼;因為在乎對方的看法,我們 ⋯⋯(more)